Classcic2

เมื่อมีอาการคล้ายจะเป็นหวัด ใช้ ไทเกอร์ บาล์ม ช่วยยับยั้งอาการ

ไทเกอร์ บาล์ม ช่วยบรรเทาอาการเป็นหวัด คัดจมูก ช่วยให้หายใจโล่งขึ้น ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรเป็นหลัก ทำให้ไทเกอร์ บาล์มได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก ที่ควรมีไว้เมื่อต้องเผชิญอากาศในหน้าหนาว หรือให้ออฟฟิศที่มีอากาศเย็น

บรรเทาอาการคัดจมูก อันเนื่องมาจากหวัด