ไทเกอร์ บาล์ม สำหรับทุกคน

ไทเกอร์ บาล์ม เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาหนทางในการดูแลรักษาตนเองที่บ้าน และนั่นหมายถึง การใช้ชีวิตและกิจกรรมที่แตกต่าง ได้นำมาซึ่งอาการต่างๆ ที่แตกต่างเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการปวดศีรษะ เป็นหวัด ปวดข้อรูมาติก ปวดข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ไทเกอร์ บาล์ม จึงมีตำรับต่างๆ เพื่อคุณโดยเฉพาะ