ทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทา ได้ผลมาแล้วกับผู้คนทั่วโลก

ไทเกอร์ บาล์ม เป็นสูตรต้นตำรับเพื่อบรรเทาอาการปวดชั้นนำของโลกที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อดูแล เยียวยา และบรรเทาเพื่อความสบายสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มาเป็นเวลากว่า 100 ปี

ด้วยสูตรเฉพาะจากส่วนผสมจากธรรมชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับและพิสูจน์ในประสิทธิภาพและความปลอดภัย คุณสมบัติในการช่วยเยียวยาและบรรเทาอาการปวดเมื่อย ได้ช่วยคืนความสมดุลให้กับชีวิตยุคใหม่ และคืนความสมบูรณ์แก่ร่างกายและจิตใจ

จากผลิตภัณฑ์รูปแบบขี้ผึ้งยาหม่องตราเสือ (Ointment) ที่คุ้นเคย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ได้รับการพัฒนาความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของอาการที่จำเพาะมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น พลาสเตอร์บรรเทาปวด, ยาน้ำมัน, ครีม, สเปรย์, และเจล เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของชีวิต

ข้อมูลล่าสุด

ผลิตภัณฑ์ล่าสุด ข่าว และนวัตกรรม จาก ไทเกอร์ บาล์ม